• iroda@clickdev.hu
 • +36 20 250 8588
 • 1148 Budapest, Adria sétány 10/c

Adatkezelés

Kezdőlap Adatkezelés
Szolgáltató és Adatfeldolgozó adatai
 • Cég megnevezése: ClickTech Bt.
 • Adószám: 22271972-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-06-773415
 • Székhely: 1141 Budapest, Negyed utca 16.
 • Képviseli: Orbán Andor (ügyvezető)
Adatkezelő adatai
 • Cég megnevezése: ClickTech Informatika Bt.
 • Adószám: 22271972-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-06-773415
 • Székhely: 1141 Budapest, Negyed utca 16.
 • Képviseli: Orbán Andor (ügyvezető)
Vásárlói Ügyfélszolgálat
 • Levelezési cím: ClickTech Bt. 1148 Budapest, Adria sétány 10/c
 • Telefonszám: +36-20-250-85-88
 • E-mail cím: iroda@clicktech.hu
 • Kapcsolattartó személy: Orbán Andor
 • Kötelező válaszadási határidő: 30 naptári nap
Panaszkezelés
 • Beérkezett panaszokra 30 naptári napon belül írásban válaszolunk.
 • Amennyiben válaszunkat nem tekinti elfogadhatónak, panaszával fordulhat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testülethez (1253 Budapest, Pf.:10)

Adatkezelési nyilatkozat

Cégünk elkötelezett amellett, hogy védje az Ön személyes adatait. Tevékenységünk során arra törekszünk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan és biztonságos módon dolgozzuk fel, kezeljük és tároljuk.

Adatfeldolgozó és Adatkezelő a személyes adatok feldolgozása és kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Unió rendelkezéseinek és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, betartja a hatályos jogszabályokat.

Honlapunk lehetőséget biztosít arra, hogy megadja személyes adatait. Erre akkor kerülhet sor amikor kapcsolatba lép velünk.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelésének és tárolásának kizárólagos céljai:
 • az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel teljesítése
 • szolgáltatásainknak nyújtásának biztosítása
 • nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses adatok tárolása, szerződések elkészítése, pénzügyi dokumentumok elkészítése, tárolása (például számlák)
Az Ön által átadott személyes adatokat:
 • nem használjuk fel marketing, ügyfélszerzési célokra
 • nem adjuk át harmadik félnek. Kizárólagos kivételt képez ez alól:
  • hatályos és igazolt jogszabályi, törvényi, rendeleti kötelezettségek
  • jelen dokumentumban megjelölt Adatkezelő számára, kizárólag az adatok kezelése (tárolása) céljából. (Adatkezelő kötelezettségeit, jogait külön Adatkezelési megállapodás rögzíti, mely előírja az adatok kezelésének, tárolásának módját és tiltja azok felhasználását.)

A személyes adatok feldolgozása, kezelése során fokozott figyelemmel járunk el. Adatkezelési, adatfeldolgozási rendszereink kialakításakor elsődleges szempontként tekintettünk a tárolt személyes adatok védelmére, ezáltal elérve azok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, visszaélésektől, azok megváltoztatásától, megsemmisítésétől.

Önnek joga van arra, hogy információt kapjon arról, hogy milyen személyes adatait tároljuk, a tárolás céljáról, időtartamáról és hogy azok törlését vagy módosítását kérje. Ilyen irányú megkeresését kérjük juttassa el számunkra írásban a Vásárlói Ügyfélszolgálat részben megadott elérhetőségeink egyikre.

Honlapunkat folyamatosan javítjuk az által, hogy mérjük annak (és aloldalainak) látogatottságát. Ezt a Google LLC által biztosított Google Ananlytics nevű külső fél által biztosított szolgáltatás segítségével érjük el. Google LLC általános szerződési feltételei vonatkoznak. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics által gyűjtött adatokat a Google LLC kezeli.

Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot előzetes értesítés nélkül felülvizsgálja és módosítsa.

Budapest, 2022.12.27.
---------------------------------------------
Orbán Andor
ügyvezető
ClickTech Informatika Bt.